satlite promo desktop banner satlite promo mobile banner

Ang bagong Satlite Load at 49 Pesos lang, good for 20 days! Open sa lahat kaya subscribe na!

  1. Punta na sa iyong suking Smart or Cignal load retailers
  2. Sabihin sa retailer na i-text ang SL49 (space) SatLite Account Number at i-send sa 3443
  3. Promo is from March 1 – May 30, 2020.

YOU MAY ALSO WANT TO CHECK OUT:

BUY 1 TAKE 2 Ang Saya

Buy 1 Load Take 2 Months Load FREE para sa new SatLite subscribers. Open sa lahat ng bagong SatLite subscribers....

calendar icon

Promo Period:

Oct 1, 2019 to