satlite promo desktop banner satlite promo mobile banner

Ang bagong Satlite Load at 49 Pesos lang, good for 20 days! Open sa lahat kaya subscribe na!

  1. Punta na sa iyong suking Smart or Cignal load retailers
  2. Sabihin sa retailer na i-text ang SL49 (space) SatLite Account Number at i-send sa 3443
  3. Promo is from March 1 – May 30, 2020.

YOU MAY ALSO WANT TO CHECK OUT:

Mag-Switch na sa SATLITE!

New subscribers, dalhin ang lumang non-SatLite o non-Cignal digibox at mag-switch na sa SatLite for only 500 pesos! Load na,...

calendar icon

Promo Period:

Jul 15, 2020 to

BUY 1 TAKE 2 Ang Saya

Buy 1 Load Take 2 Months Load FREE para sa new SatLite subscribers. Open sa lahat ng bagong SatLite subscribers....

calendar icon

Promo Period:

Oct 1, 2019 to