Ano ang SatLite?

Ang SatLite ay ang pinakabagong pay TV service powered by Cignal.

  • Sulit
  • Malinaw
  • Maraming quality channels
  • Madali lang magpa-load
  • Available nationwide!
SEE CHANNEL LINEUP

Kit (Box & Dish)

Includes: Set-top box, Satellite Dish, Remote Control, 1-year service warranty Minimum Installation Fee is P1,000. Total may vary depending on location and materials needed.

P1190

exclusive of installation fees

AVAILABLE LOAD VALUES

Load 10

25 Channels

and more!

Load 15

47 Channels

and more!

Load 25

60 Channels

CARTOON NETWORK
TAP MOVIES LOGO

and more!

25 Channels

and more!

satlite 99 peso load

47 Channels

and more!

54 Channels

and more!

satlite 199 peso load

60 Channels

CARTOON NETWORK
TAP MOVIES LOGO

and more!

66 Channels

and more!

faq-icon

May katanungan ka ba
tungkol sa SatLite?

SEE FAQs
contact-icon

Nais mo ba
kami makausap?

CONTACT US