Doblehin ang Saya sa Buy 1, Take 1 Load Promo para sa new subscribers!

Doblehin ang Saya sa Buy 1, Take 1 Load Promo para sa new subscribers! Open sa lahat ng bagong SatLite...